واقعا مردی ...

نویسنده : منتظر چهارشنبه 26 تیر 1392 06:22 ب.ظ  •    ارسال شده در: دکتر جلیلی دیدگاه

چند روز پیش که رفتی همایش تجلیل از دکتر حداد عادل با خودم گفتم نگاه کن دکتر جلیلی کار ندارد که به همایش 
تجلیل از رقیبش آمده، برای او مهم این است که آمده. آمده برای تقدیر از مرد تقوا و تدبیر ... مردانگی ات را نشان 
دادی ... دست مریزاد ... خدا قوت ... دکتر، حالا است که مطمئن می شوم آن کارهایی که برای رای آوردنت کردیم، 
درست بوده. چون تو واقعا مردی ... 

               


برچسب ها: مرد ، واقعا مردی ... ، واقعا مردی ، واقعا مردی... ، تقوا ، تدبیر ، مرد تقوا و تدبیر ،
آخرین ویرایش: - -

به یادت هستیم ...

نویسنده : منتظر شنبه 8 تیر 1392 07:03 ب.ظ  •    ارسال شده در: دکتر جلیلی دیدگاه

دکتر به یادت هستیم ... دکتر چه بی ادعا بودی چه بی شور بودی انگار اصلا دلت نمی خواست رییس جمهور 
بشوی ... نامردیست یادت از ذهنمان بیرون برود ... بعضی از طرفداران میرحسین با آن همه بی آبرویی که راه 
انداخت باز هم به یادش هستند ... و حال آیا این ناجوانمردانه نیست که ما جانباز عزیزمان را فراموش کنیم ... 
و چه خوب گفتی که «کار ما تمام نشده بلکه تازه شروع شده» ...

  


برچسب ها: جانباز ، به یادت هستیم ... ، به یادت هستیم ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 تیر 1392 07:08 ب.ظ

خدایا تو شاهدی

نویسنده : منتظر چهارشنبه 29 خرداد 1392 06:28 ب.ظ  •    ارسال شده در: دکتر جلیلی

خدایا تو شاهدی که4168946 رای حلال به دست آوردیم </