کارهای بزرگ احمدی نژاد

نویسنده : منتظر دوشنبه 11 شهریور 1392 05:40 ب.ظ  •    ارسال شده در: سیاسی

احمدی نژاد کارهای بزرگی کرد. بماند که خیلی ها نگذاشتند تا احمدی نژاد خیلی کارها انجام ندهد. بماند که احمدی 
نژاد لجبازی کرد و هم از دشمنان بد دید، هم از به اصطلاح دوستانی که برایش از صد دشمن بدتر بودند. و مهم تر از 
همه احمدی نژاد شعارهای انقلاب را که داشت فراموش می شد، زنده کرد. 

  


برچسب ها: احمدی نژاد یعنی ... ، احمدی نژاد یعنی ، اقدامات مهم احمدی نژاد ، کارهای مهم احمدی نژاد ، دستاورد های احمدی نژاد ، کارهای بزرگ احمدی نژاد ، اقداامت بزرگ احمدی نژاد ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 شهریور 1392 08:24 ب.ظ